Itineraris segurs

Els Itineraris Segurs, també anomenats Camins Escolars són vies de circulació preferents, escollides entre els recorreguts mes utilitzats pels alumnes. A Salt són tres els trams que simbolitzen els Itineraris Segurs i que s’estan implementant al municipi.
Aquests pretenen promoure i facilitar que els infants tinguin un recorregut referent per arribar a l’escola i que es pugui realitzar de manera segura i autònoma.
Amb la iniciativa, del projecte dels Itineraris Segurs a Salt, es pretén contribuir a una millora comunitària a través de diferents eixos. La participació comunitària i el treball amb xarxa, la sensibilització per la millora de l’entorn, l’entorn com un espai educatiu, l’art com a eina de transformació social i la mobilitat sostenible.
Així doncs, el marc del projecte, posa èmfasi a la sensibilització, treball en xarxa i treball comunitari des de la detecció i l’anàlisi, l’elaboració de propostes i la seva execució, implicant els infants i joves a crear una ciutat segura i amable, ja que “una ciutat a mida dels infants és una ciutat per a tothom”.

El nostre objectiu és..

Fomentar la implicació dels infants I joves en la millora del nostre entorn per la construcció d’un territori inclusiu, protagonitzant accions de compromís cívic, a través de la participació activa de la comunitat de Salt.

És per aquest motiu que la proposta del projecte és apropar-se a la comunitat educativa, acompanyar i engrescar a infants I joves d’una forma activa per incrementar la seva implicació al territori, fomentant així el sentiment de pertinença i la transformació de l’entorn a partir d ela seva òptica.

Com ho aconseguim?

  • Generem espais de diàleg i participació per infants i joves per conèixer quines són les necessitats, les inquietuds o problemàtiques que es troben durant el trajecte que realitzen dels ITS.
  • Treballem a partir de les motivacions i inquietuds de les persones participants.
  • Potenciem la co-responsabilitat i el compromís cívic i comunitari
  • Vetllem pel sentiment de pertinença cap a la vila de Salt a través de la seva participació.
  • Afavorim l’actitud crítica i compromesa dels Infants davant del seu entorn i la comunitat.
  • Connectem els interessos i motivacions dels infants i joves amb els recursos educatius del territori per a personalitzar les seves experiències educatives.
  • Promovem un treball en xarxa entre agents educatius de l’entorn.
  • Vetllar pel desplaçament segur d’aquest infants que moltes vegades comencen a anar o tornar de l’escola a una edat prematura.
  • Fer ús de l’art com un mitjà de comunicació, per la millora i dignificació de l’entorn.

GALERIA

VIDEO

COL·LABORADORS

Logo Fundación Atenea
Logo diputació de giorna
Logo Dipsalut