Espai lector

L’Espai Lector és una espai situat a la planta baixa del Mas Mota destinat a la promoció del gaudi de la lectura i a l’acompanyament de les tasques escolars. Aquest recurs està dotat d’un fons bibliogràfic dels millors contes i àlbums il·lustrats i algunes obres de referència per despertar l’entusiasme dels infants.

Al local hi ha una persona de referència que gestiona l’equipament i fa tasques de suport a la lectura. A més a més rep l’ajuda de persones voluntàries, fet que possibilita un acompanyament més individualitzat i de més qualitat. En aquest servei també es duen a terme activitats puntuals de lectura col·lectiva, tallers d’escriptura, contacontes…

L’Espai Lector està adreçat a tots aquells infants de 6 a 12 anys de Salt. Cal dir que els menors de 6 anys també hi poden accedir, sempre que vagin acompanyats del pare o de la mare.

Espai lector
Nens jugant a l'espai de lectura

OBJECTIUS

Apropar la lectura a tots els barris del municipi.

Treballar l’acompanyament a la lectura, segons les necessitats dels infants.

Millorar la velocitat i la comprensió lectora dels usuaris.

Treballar la lectura amb l’entorn familiar dels usuaris més petits.

Procurar que els pares i mares es responsabilitzin de l’acompanyament educatiu dels seus fills.

Descongestionar les biblioteques de Salt.